Laserterapi – Human

Fremtidens laserterapi

Effektiv smertebehandling

Hvad er laserterapi

Laserterapi er smertedæmpende behandling, som reducerer inflammation og ødemer hurtigere end kroppens egen restitutionstid og er en smertefri behandlingsform. Laserterapi styrker immunforsvaret, optimerer cellefunktioner i det skadede område og støtter hermed kroppens evne til hurtigere at hele ved skader.

Det er lyset fra laseren, som stimulerer blodcirkulationen og dæmper inflammation. Kroppens celler omkring skaden, der allerede er i gang med en reparationsproces, får via laserens lys tilført energi, som styrker og accelerer kroppens naturlige reparation- og helingsproces.

Laserterapi virker
 • Anti-inflammatorisk / betændelseshæmmende
 • Smertelindrende
 • Mindsker ødemer og heler sår
Behandlingen er
 • En smertefri behandlingsform
 • Typisk uden bivirkninger
 • Skaber hurtigere resultater

Laserterapi på din klinik

Fysioterapeuter, kiropraktorer, manuelle behandlere og speciallæger benytter laserterapi som supplement til det konventionelle behandlingsforløb.

ASA’ effektive og sikre klasser 4 lasere, er ”stand alone” lasere, der frigiver behandlerens tid og hænder, mens klienten får behandling. Det vil sige, at laserudstyret automatisk ”gør arbejdet”. Den ekstra tid kan benyttes til at igangsætte behandling af nye klienter, til administrativt arbejde eller en pause.

Behandling med laserterapi giver klienten mulighed for at komme hurtigere i gang med hverdagen. Smerterne bliver lagt ned hurtigere, da helingen sker hurtigere. Det betyder klienten kan starte genoptræning samt anden behandling tidligere end normalt i et behandlingsforløb.

Medicinsk laserudstyr fra ASA tilfører behandleren helt nye behandlingsmuligheder inden for muskel- og smertebehandling af skader og sygdomme.

Fordele med ASA laserterapi
 • Effektiv og sikker smertebehandling
 • Skaber hurtige resultater, så genoptræning og den konventionelle behandling kan igangsættes hurtigere end normalt
 • Frigiver tid under behandlingen
 • Frigiver behandlerens hænderne
Laserterapi er effektiv behandling af skader og sygdomme
 • Diskusprolaps
 • Springerknæ
 • Golf albue
 • Fibersprængning
 • Iskiassmerter
 • Knæsmerter
 • Migræne
 • Musearm
 • Nakkesmerter
 • Rygsmerter
 • Skuldersmerter
 • Tennisalbue

ASA’s patenteret klasse 4 lasere: Innovativ, Effektiv og Sikker, High Power laserterapi

ASA’ medicinske lasere er bygget på den unikke Multiwave Locked System MLS® teknologi og er resultatet af ASAs mangeårig, innovative videnskabelige forskning, hvor grænserne for traditionel laserterapi er udvidet og fordelene ved lav og høj effekt er optimeret gennem den patenteret MLS®-kvalitetsimpuls. Med andre ord, high power, klasse 4 laserterapi, som sikrer høj behandlingseffekt, uden at overophede eller skade klientens væv.  

MLS®-impulsen er baseret på to kombinerede og synkroniserede emissioner: Bølgelængde 905 nm med en pulserende emission og bølgelængde 808 nm med en kontinuerlig emission.

MLS®-impulsen sammenholdt med ASA’ innovative laserlinse skabes en ensartet, sikker og effektiv high intensive laserterapi med peak power op til 3 x 25 Watt.

ASA’s MLS® Laserterapi produkter leveres med pre-defineret behandlingsprogrammer, der er baseret på mangeårig forskning og kliniske videnskabelige resultater. Skader og behandlingsprogrammer er beskrevet på dansk. 

Behandleren guides hele vejen igennem behandlingen; hvor skal laseren placeres, hvor meget energi skal tilføres og hvor lang tid skal klienten behandles med laserterapi. Det giver sikkerhed og tryghed for alle.

ASA LASER high power, klasse 4 lasere og patenteret MLS® teknologi

Fordele: Sikkerhed, Effektivitet og Produktivitet

Sikkerhed

Ingen risiko: ASA’ klasse 4 lasere, er high power lasere, der sender høj energi ind i vævet.

Den patenteret MLS® teknologi og laserlinsen sikrer, at hudvævet ikke overophedes og der ikke kan ske varmeskader af vævet

Tryghed: Med ASA’ high power, klasse 4 lasere kan behandleren holde laseren stille på klientens hud uden at overophede hudvævet.

Det skaber tryghed og sikkerhed for både behandler og klienten

Videnskabeligt evidens: Behandlingsprogrammerne, som er integreret i ASA’s klasse 4 lasere, er baseret på mange års forskning og videnskabeligt evidens, sikrer, at behandleren altid giver den korrekte dosis laserlys afmålt efter klienten, skadens art og smerteniveau

Produktivitet

Tidsbesparende: ASA’ high power klasse 4 lasere, er de første og eneste lasere på det danske marked, baseret på den nyeste teknologi inden for medicinsk laser, som er stationære ”2 i 1” lasere og lasere med robotfunktionalitet.

Det betyder at behandleren kan forlade rummet, mens laseren behandler klienten

Fysisk gevinst: Ved behandling med medicinsk laserterapi får behandleren “frigivet” hænderne, mens klienten behandles.

Laserterapi er ikke fysisk hård for behandlerens hænder/krop, men klienten sikres fortsat en effektiv muskel- og smertebehandling, hvor smerter og inflammation lægges ned.

Økonomisk gevinst: Behandleren kan håndtere flere behandlinger på samme tid. Dels ved at behandle samme klient laserterapi på to forskellige skader. Dels ved at bevæge sig mellem flere klienter på samme tid. Behandleren kan sætte første behandlingsprogram igang hos den ene klient og derefter gå videre til næste klient og starte en ny behandling

Effektivitet

Hurtigere skadefri: ASA’ MLS® klasse 4 lasere, er baseret på en innovativ, effektiv teknologi, som sikrer at laserens high power intensitet udnyttes fuldt ud. Det betyder, at klienten allerede efter de første behandlinger, mærker en forbedring af skaden og hurtigere bliver skadefri

Ensartet behandling: ASA’ MLS® teknologi kombineret med laserens innovative linse sikrer, at laserlyset behandler hele det skadede område og med en ensartet energi. Det giver en fuldt ud ensartet og effektiv behandling af det skadede område

Kortere behandlingstid: Med ASA’ MLS® teknologi kombineret med ’2 i 1’ stationære laser eller robotlaseren, kan behandleren behandle en klient med flere skader på samme tid. Klienten får mulighed for at komme i gang med hverdagen, sport eller i arbejde tidligere end normalt.